Dominique THIRIONfotografie

[fr] · [en] · [nl]

Dekaloog α

« Décalogue α », een werk gevoed door de talrijke onderwerpen die tijdens een workshop zijn aangesneden, is een soort van poëtische meditatie over de fascinatie voor het met napalm verbrande meisje op de beroemde foto van Nick Ut...
Het werk poogt in zijn vorm ook het scheppings- en opbouwproces te vertellen.

Geprojecteerd op de tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van atelier Contraste in Tour & Taxis van 20 tot 29 juni 2014.


Traduction : Jan Pelgrims.


Om naar de galerij te kijken u moet : java-script activeren en Flash Player installeren, hier beschikbaar :

Get Adobe Flash player