Dominique THIRIONfotografie

[fr] · [en] · [nl]

about

Dominique Thirion Dominique Thirion is antiquaire met een passie voor kunst in het algemeen. Hij realiseerde zijn droom om zelf te creëren via de ontdekking van de digitale fotografie. Stages in het “Atelier Contraste”, tentoonstellingsbezoeken en lectuur, het onderzoeken van de mogelijkheden van het medium en reflectie over wat een beeld is, vormden zijn blik.

In 2007 realiseerde hij zijn eerste werk. “Errance marocaine” was een zwerftocht (in de betekenis die Depardon eraan gaf) in Zagora en Marrakech. Nadien kwamen “Mourir en beauté” waarin ziekte en dood geobserveerd worden, en “Ramures et évasions”, een knipoog naar Kikie Crêvecoeur.

In “Der Himmel über Brüssel” reflecteerde hij over het Belg-zijn via zijn hemel. Vervolgens mediteerde hij in “Angels” over het geheugen, wandelde hij rond in onwaarschijnlijke plaatsen (“Lieux improbables”). Het werk “Tentation” is een interpretatie van “Gevilde os” van Rembrandt.

Hij onderzoekt ook het multimediale. Een diavoorstelling met meerdere schermen laat hem toe de beelden zowel in de ruimte als in de tijd met elkaar te laten dialogeren (“Ma Jordanie”).

Vervolgens, om een lijn en een duur op te leggen, creatie van een diaporama met meerdere schermen voor een dialoog in ruimte en tijd tussen de beelden (« ma Jordanie »).

En om vaste en bewegende beelden met elkaar te confronteren of elkaar te laten aanvullen, realisatie van videorama’s die foto’s vermengen met videofragmenten (« Catastrophes », «E tu... chi sei?!», « Arras », « Halong », « Kassel.doc »).

Introductie ook van de voice-off, om de tekst zijn belang te geven, in een dialoog tussen de beelden op de graftomben van de begraafplaats van Samarcande en de gedachten van Omar Khayyam (« Samarcande »).

Tot slot, eerste fictie in een poëtische meditatie rond het met napalm verbrande meisje op de beroemde foto van Nick Ut, (« Décalogue α »).

Traduction : Jan Pelgrims.